Skip Navigation Links
Prezentare generala
ServiciiExpand Servicii
Linii de asigurareExpand Linii de asigurare
Informatii suplimentareExpand Informatii suplimentare
CariereExpand Cariere
 
 
CODUL ETIC

AL BROKERILOR DE ASIGURARI,
MEMBRI UNSICAR
AR

Bazându-se permanent în activitatea sa pe buna credinta, profesionalism si onestitate în relatiile cu clientii, cu asiguratorii si cu ceilalti intermediari, brokerul de asigurari membru UNSICAR se obliga sa respecte urmatoarele principii:


1 
Sa reprezinte interesele clientilor sai exclusiv în baza unei împuterniciri si sa puna întotdeauna aceste interese pe primul plan.

2 
Sa aibe ca prioritate îmbunatatirea continua a serviciilor oferite clientilor sai.

3
Sa analizeze cu cea mai mare atentie riscurile clientilor sai si sa recomande cele mai adecvate solutii de protectie împotriva acestora.

4
Sa explice clientilor sai termenii si conditiile contractelor pe care le recomanda, nelasându-le acestora nici o îndoiala asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin.

5
Sa considere toate informatiile legate de afacerea si viata privata a clientilor ca fiind de stricta confidentialitate.

6
Sa actioneze - în relatia cu asiguratorii - cu buna credinta, prezentând acestora informatii cât mai complete si mai clare, fara a le ascunde adevarul.

7
Pe baza experientei sale profesionale, sa ceara asiguratorilor, sa ofere inovatii si modificari ale produselor si ale conditiilor de asigurare pentru a raspunde necesitatilor clientilor sai.

8
Sa se opuna ferm oricarei decizii injuste a asiguratorilor care ar putea fi în detrimentul clientilor sai.

9
Sa informeze UNSICAR cu privire la eventualele practici incorecte ale asiguratorilor, pentru pastrarea unui climat de afaceri cât mai corect si a unei înalte etici profesionale pe piata de asigurari precum si din spirit de colegialitate.

10
Sa dea dovada de loialitate profesionala în relatiile cu alti colegi intermediari în asigurari. Nu va face afirmatii si nu va întreprinde actiuni care ar putea sa afecteze imaginea si prestigiul colegilor sai, cu exceptia cazurilor de contradictii profesionale, argumentate tehnic si va fi oricând solidar cu ei în efortul depus pentru progresul activitatii pe piata de asigurari si pentru întarirea statutului profesional al brokerului de asigurari.

11
Sa respinga orice actiune prin care ar obtine avantaje prin practici necinstite si oferirea de foloase necuvenite si care ar putea prejudicia calitatea serviciilor prestate si statutul profesiei sale.

12
Sa promoveze, dupa mijloacele sale, cultura publica în domeniul asigurarilor, prin oferirea de informatii corecte tuturor celor interesati si subliniind importanta asigurarilor în orice domeniu.

13
Sa nu includa niciodata în reclamele si materialele de prezentare folosite, informatii neadevarate sau care pot induce în eroare publicul.

14
Sa apeleze mai întâi la arbitrajul UNSICAR înainte de a se adresa oricarei alte Instante, în caz de litigiu cu una dintre celelalte societati membre ale UNSICAR .

15
Sa respecte statutul de membru al UNSICAR si sa depuna efort permanent pentru bunul renume al UNSICAR , promovând imaginea acesteia în fata tuturor colegilor, partenerilor sau presei. Totodata sa raspunda favorabil tuturor sarcinilor pe care le va primi din partea conducerii UNSICAR si/sau prin hotarârile Adunarilor Generale si sa se achite întocmai si la timp de obligatiile stabilite.


 
 
         

 Developed by  Developed by Ideal Solutions